Zřízení podnikatelské činnosti - "malá německá s.r.o"

Pokud si chcete založit živnost, máte dvě možnosti. Jedna varianta je zřízení živnosti dle vzorového protokolu a druhá pomocí stanov (společenská smlouva). Zřízení živnosti dle vzorového protokolu je jistě cenově nejvýhodnější variantou, ne však vždy nejdůmyslnější formou zřízení živnosti. Je nutné zvážit fakt, že pokud zakládáte živnost dle vzorového protokolu, tak je přípustný jeden vedoucí a tři společníci. Založení živnosti pomocí stanov připouští libovolné množství vedoucích i společníků. Možnou alternativou pro odstranění problému s počtem vedoucích osob při zakládání živnosti pomocí vzorového protokolu je dodatečné dosazení prokuristů. Poté může danou podnikatelskou činnost zastupovat více obchodníků.

Na co byste měli myslet při zřízení podnikatelské činnosti s více společníky, co by se případně mohlo stát v následujících situacích a za následujících okolností:

 • Při vyloučení jednoho ze společníků
 • Při prodeji jednotlivých podílů společnosti
 • Při volném používání jednotlivých podílů společnosti
 • Při hrozící konfiskaci podílů společnosti jednoho ze společníků
 • Zabavení jednotlivých podílů společnosti
 • Opatření v různých případech
 • Zákaz konkurence po dobu…let při vyloučení jednoho ze společníků
 • Odškodnění vyloučených společníků
 • Vyloučení společníků
 • Vypovězení společníků
 • Pravidla zastupování společnosti (zde je možný více než jeden vedoucí)

Toto je jen malý výčet toho, co by mělo být zohledněno při zakládání podnikatelské činnosti formou vzorového protokolu.
 


Jak rychle je možno založit živnost/ podnikatelskou činnost?

Pokud obdržíme od Vás všechny potřebné údaje a podklady, jsme schopni založit živnost/ podnikatelskou činnost v průběhu jednoho dne.
 


Průběh zřízení živnosti/ podnikatelské činnosti

 1. Myšlenka pro podnikání, proč chci podnikat
 2. Počet společníků. Jedna nebo více zakládajících osob (dle vzorového protokolu maximálně 3 osoby)
 3. Jednání společníků o podílech společnosti.
 4. Volba typu založení živnosti/podnikatelské činnosti (dle vzorového protokolu, nebo dle stanov)
 5. Stanovení pravidel do smlouvy o podnikání
 6. Jméno firmy
 7. Sjednání schůzky u notáře
 8. Sjednání schůzky v bance, zřízení firemního konta
 9. Stanovení stanov
 10. Doporovodíme Vás k notáři, připravíme potřebnou dokumentaci
 11. Zařídíme Vám, nebo s Vámi ohlášení živnosti u živnostenského úřadu
 12. Pomůžeme Vám se zřízením Vašeho obchodního konta a platbou základního kapitálu
 13. Notáři bude předložen důkaz o platbě základního kapitálu
 14. Notář nahlásí elektronickou formou zřízení živnostenské/ podnikatelské činnosti do obchodního rejstříku
 15. Živnost/ podnikatelská činnost je zřízena
   


Průběh dne zřízení živnosti/podnikatelské činnosti

 1. Schůzka v naši kanceláři, doprovodíme Vás k:
 2. Notáři (ideálně dopoledne, abychom vše zvládli v průběhu jednoho dne)
 3. Ohlášení živnosti u živnostenského úřadu
 4. Zřízení konta v bance s okamžitým vkladem základního kapitálu
 5. Doklad o zřízení konta a vkladu základního kapitálu pro notáře, který obratem elektronickou formou provede zápis do obchodního rejstříku
 6. Návrat do naši kanceláře

 

Weitere Dienstleistungen im Rahmen der Gründung durch unsere Partner:

 1. Ausfüllen des Betriebseröffnungsbogen (2014FsEKapG041)
 2. Erstellung der Eröffnungsbillanz

 

Preise & Leistungen - Ceny a sluzby

 

© Copyright by www.domizil-buero.de